Inovativna metodologija za preprečevanje radikalizacije

spodbujanje socialne vključenosti mladih

Ukrepanje: Izobraževanje in usposabljanje, socialno vključevanje

Številka velikega sporazuma: 2020-3-DK01-KA205-094059

Program: Erasmus+ Strateško partnerstvo

Trajanje: 1/02/2021 – 31/06/2023

O projektu

Dobrodošli v projektu Open Minds.

Projekt OPEN MINDS združuje 7 partnerjev, da bi raziskali družbeno-ekonomske dejavnike radikalnih verskih in političnih ideologij, ki lahko spodbujajo ali vodijo v nasilje. V okviru izvajanja bo velik poudarek namenjen strategijam izhoda in izstopu iz radikalnih kontekstov ter predstavitvi dopolnilnega znanja o neradikalizirajoči identiteti.

Opravljeno bo obsežno terensko delo, ugotovitve raziskave pa bodo prenesene v dva intervencijska scenarija (igre in usposabljanje), ki bosta mladim neposredno omogočila, da prevzamejo aktivno vlogo v bolj vključujoči Evropi.

V razmerah vse bolj polariziranih družb, ko se širijo ekstremistične ideologije in močno ogrožajo socialno kohezijo v Evropi, EU in njene države članice priznavajo, da je treba razviti učinkovite politike preprečevanja in intervencijske scenarije, ki podpirajo socialno vključenost in kohezivne družbe. Posebej pomembno se je osredotočiti na psihološke in družbene mehanizme odtujitve, radikalizacije in deradikalizacije mladih v evropskih urbanih okoljih. Poleg tega sta se v zadnjih nekaj letih, ker pojava polarizacije in radikalizacije vplivata na praktično vse evropske države, pojavila dva različna trenda: 1) zdi se, da polarizacija in radikalizacija vključujeta predvsem mlade iz prikrajšanih socialno-ekonomskih okolij, ki se radikalizirajo v svoji soseski ali na spletu (The Hague Institute of Social Justice 2016) in 2) strateške lokacije, izbrane za teroristične napade, so zelo redko osrednja mestna območja v glavnem mestu, temveč pogosteje druga mestna in primestna območja. Zdi se, da oba ta trenda kažeta na to, da je radikalizacija postala bolj lokalizirana in endogena (The Hague Institute of Social Justice 2016).

Projekt OPEN MINDS bo mladim neposredno omogočil aktivno vlogo v bolj vključujoči Evropi. Naš konzorcij se bo oprl na obstoječe najsodobnejše raziskave na ustreznih področjih (od študij konfliktov in terorizma, sociologije, psihologije, geografije, lingvistike, moralne filozofije, računalništva in ekonometrije), da bi utrl pot raziskovanju povezav med socialno-ekonomskimi vidiki, radikalizacijo in deradikalizacijo ter s tem povezano socialno-ekološko odpornostjo. V skladu s stopnjo družbene pripravljenosti (SRL) bo cilj projekta OPEN MINDS opredeliti družbenoekonomske probleme, oblikovati in preizkusiti rešitve ter te rešitve izpopolniti in potrditi v tesnem sodelovanju z zainteresiranimi stranmi in civilno družbo.

Intelektualni rezultati

IR1

Zbiranje in analiza spletnih in fizičnih podatkov o socialni izključenosti in radikalizaciji

V okviru IO1 bodo projektni partnerji raziskali polarizirana/radikalizirana čustva uporabnikov twitterja in preučili, kako socialno-ekonomski dejavniki vplivajo na psihološke in družbene mehanizme polarizacije in radikalizacije mladih, ki živijo v urbanih območjih projektnih držav. Razčlenjene prostorske analize (na ravni podokrožja/ soseske) o povezavah med različnimi vidiki socialne izključenosti na mestnih območjih (kot so prikrajšanost za dohodek, prikrajšanost za zaposlitev, prikrajšanost za izobraževanje, spretnosti in usposabljanje, prikrajšanost za zdravje, ovire za kriminal pri pridobivanju stanovanj in storitve in prikrajšanost za življenjsko okolje), polarizacijo in radikalizacijo, da bi odkrili čim več pomembnih socialno-ekonomskih dejavnikov. Uporabljene bodo tudi eksperimentalne raziskave za vsako vrsto radikalizirane ideologije (islamistično, desničarsko in levičarsko ter etnonacionalistično), da bi pridobili dodaten vpogled v vzročno-posledične mehanizme v ozadju teh razmerij.

IR2

Zbiranje in analiza poti deradikalizacije k socialni vključenosti

IO2 se bo osredotočil na zbiranje in analizo poti deradikalizacije in izhodnih strategij glede na starost in spol, da bi spodbudil socialno vključenost mladih. Dejavnosti IO2 se bodo začele z organizacijo etnografskih terenskih izletov na območja, povezana s skrajno radikalizacijo, in raziskavo obstoječih ukrepov na teh območjih v zvezi z deradikalizacijo in socialnega vključevanja. Etnografski podatki s teh terenskih izletov bodo v poznejši fazi primerjani s pripovedno analizo poti deradikalizacije. Vir podatkov za pripovedovanje poti deradikalizacije bodo spletne življenjske zgodbe o radikalizaciji in izstopnih izkušnjah nekdanjih radikaliziranih posameznikov (verskih in političnih). Trenutno je na voljo veliko spletnih življenjskih zgodb in videoposnetkov na več različnih spletnih straneh, vendar ti še nikoli niso bili sistematično zbrani in analizirani. Posledično bodo življenjske zgodbe nekdanjih radikaliziranih posameznikov - prvič - sistematično zbrane iz velikega števila obstoječih spletnih virov. Te pripovedi bodo sistematično analizirane in obdelane ter rezultati te kvalitativne analize pripovedi bodo uporabljeni za razumevanje izhodnih poti in strategij odhoda iz polarizacije in radikalizacije. Za dopolnitev te analize, bodo projektni partnerji ocenili tudi politike in programe za socialno vključevanje mladih na lokalni ravni s poudarkom na glavnih metropolitanskih območjih držav, vključenih v projekt.

IR3

Igre in usposabljanje za spodbujanje socialne odpornosti in socialne vključenosti mladih

Igre naravno podpirajo izobraževanje, saj zagotavljajo nekatere najpomembnejše značilnosti, potrebne za doseganje učinkovitega učnega procesa. Poleg tega razvoj tehnologije in nedavna eksplozija uporabe mobilnih naprav spreminjata tradicionalne pristope ter spodbujata inovativno in bolj zanimivo učenje okolja. Prensky (2001) trdi, da so računalniške in videoigre verjetno najbolj zanimiva zabava doslej. Prensky (2001) meni, da je to posledica kombinacije različnih elementov, ki sestavljajo in označujejo igre, kot so užitek, vključenost in motivacija. To pomeni, da lahko učni konteksti, ki temeljijo na igrah in jih zagotavlja mobilna tehnologija, povečajo učenčevo vključenost, kar konkretno pomeni zelo motivacijski kontekst, ki posledično podpira učinkovito učenje in razvoj spretnosti. To je še posebej pomembno v zvezi s socialno vključenostjo. Igra se bo osredotočila na opremljanje mladih z znanjem in spretnostmi, potrebnimi za razvoj socialno-ekološke odpornosti. Na začetku igre bodo za udeležence ustvarjeni profili avatarjev. Glavni igralec bo s sistemom (igralnim okoljem, ki bo zasnovano in spremenjeno glede na ugotovitve projekta) sodeloval prek različnih ravni v pristopu brez več akterjev. Ustvarjene bodo umetne simulacijske situacije, ki bodo igralcu predstavljale izziv za razvoj intelektualne spretnosti. Rezultati projekta IO3 so namenjeni izboljšanju družbeno-ekološke odpornosti na lokalni ravni in so namenjeni trem ciljnim skupinam - mladim, izobraževalcem in oblikovalcem politik. Da bi čim bolj povečali doseg in učinek rezultatov, bo igra prevedena in na voljo v vseh jezikih partnerjev.

Konzorcij

MIITR

Partner

PFE

Partner

Radi bi vas slišali!

Za več informacij nas lahko kontaktirate v spodnjem kontaktnem obrazcu!

Pogovorimo se!
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ime

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Ta publikacija odraža le stališča avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 2020-3-DK01-KA205-094059

Copyright © 2021 Open Minds. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive