Novičke Open Mind 's

Tu bodo naložene novice o ukrepih, sprejetih v okviru projekta Open Mind.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Ta publikacija odraža le stališča avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 2020-3-DK01-KA205-094059

Copyright © 2022 Open Minds. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive