Open Mind's nyheder

Det er her, artikler og nyheder om Open Mind-projektets tiltag vil blive uploadet.

Dette projekt er blevet finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation afspejler kun forfatterens synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for nogen brug, der måtte blive gjort af oplysningerne heri. 2020-3-DK01-KA205-094059

Copyright © 2022 Open Minds. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive