Open Mind 's новини

Това е мястото, където ще се качват статии и новини за действията, предприети по проекта Open Mind.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 2020-3-DK01-KA205-094059

Copyright © 2022 Open Minds. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive